Pareigų pavadinimas

Darbuotojo vardas, pavardė

Telefono numeris,

kodas (8 343)

Elektroninis paštas

Administracija

Direktorė

Virginija Samuolienė

95033

8 686 13964

virginija.samuoliene@kazlurudasvb.lt

Apskaitininkė

Asta Žūkienė

95033

asta.zukiene@kazlurudasvb.lt

Aptarnavimo ir informacijos skyrius

Vedėja

Inga Rutkauskaitė

98688

inga.rutkauskaite@kazlurudasvb.lt

Bibliotekininkė

Rūta Liberienė

98688

informacija@kazlurudasvb.lt

ruta.liberiene@kazlurudasvb.lt

 

 

 

 

Dokumentų komplektavimo skyrius

Vedėja

Aldona Lukoševičienė

95033

aldona.lukoseviciene@kazlurudasvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė

Agnė Sliserytė

95033

agne.sliseryte@kazlurudasvb.lt

 

 

 

 

Informacinių technologijų sistemos administratorė

 

Gintarė Jakevičienė

98688

gintare.jakeviciene@kazlurudasvb.lt

Vyresnioji specialistė ūkio reikalams

 

Inga Žūkienė

95033

inga.zukiene@kazlurudasvb.lt

Raštinės administratorė

 

Neringa Beloded

95033

neringa.beloded@kazlurudasvb.lt

Teritoriniai struktūriniai padaliniai (filialai)

Antanavo filialo bibliotekininkė

Milda Krepenskienė

90252

milda.krepenskiene@kazlurudasvb.lt

Ąžuolų Būdos filialo bibliotekininkė

Rita Venckūnienė

8 616 94691

rita.venckuniene@kazlurudasvb.lt

Bagotosios filialo bibliotekininkė

Rasa Krašinskienė

8 618 46969

rasa.krasinskiene@kazlurudasvb.lt

Bebruliškės filialo bibliotekininkė

Rima Gruodienė

69235,

8 612 83220

rima.gruodiene@kazlurudasvb.lt

Būdos filialo bibliotekininkė

Zita Šilnauskienė

45 742,

8 630 86511

zita.silnauskiene@kazlurudasvb.lt

Jankų filialo bibliotekininkė

Eglė Kančienė

8 615 65711

egle.kanciene@kazlurudasvb.lt

Jūrės filialo bibliotekininkė

Rima Gruodienė

8 612 83220

rima.gruodiene@kazlurudasvb.lt

Kazlų filialo bibliotekininkė

Rita Sliserienė

95101,

8 612 50442

rita.sliseriene@kazlurudasvb.lt

Plutiškių filialo bibliotekininkė

Žibutė Labutienė

8 687 74812

zibute.labutiene@kazlurudasvb.lt

Višakio Rūdos filialo bibliotekininkė

Daiva Čibirkienė

8 625 19512

daiva.cibirkiene@kazlurudasvb.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2023-01-06