Struktūrinio padalinio
pavadinimas
Pareigų pavadinimas Darbuotojo vardas,
pavardė
Telefono
numeris
Elektroninis paštas
Administracija Direktorius Vilija Šemetienė 8 343 95033;
8 686 13 964
vilija.semetiene@kazlurudasvb.lt
Vyriausiasis buhalteris Aldona Žūkienė 8 343 95033; aldona.zukiene@gmail.com
Skyriai:
Suaugusiųjų aptarnavimo Vyresnysis bibliotekininkas Biruta Pupalaigaitė 8 343 98688 biruta.pupalaigaite@kazlurudasvb.lt
Vaikų aptarnavimo Vyresnysis bibliotekininkas Inga Rutkauskaitė 8 343 98688

inga.rutkauskaite@kazlurudasvb.lt

Dokumentų komplektavimo Skyriaus vedėjas Aldona Lukoševičienė 8 343 95033 aldona.lukoseviciene@kazlurudasvb.lt
Bibliotekininkas dokumentų komplektavimui Dalia
Puskunigytė
8 343 95033 dalia.puskunigyte@kazlurudasvb.lt
Bibliotekininkas dokumentų komplektavimui Agnė
Sliserytė
8 343 95033 agne.sliseryte@kazlurudasvb.lt
Bibliografijos ir informacijos Skyriaus vedėjas Rūta Liberienė 8 343 95033 ruta.liberiene@kazlurudasvb.lt
Kompiuterių tinklo administratorius Gintarė Jakevičienė 8 343 98688 gintare.jakeviciene@kazlurudasvb.lt
Ūkvedys     8 343 95033  
Struktūriniai padaliniai (filialai) kaimuose:
Antanavo kaimo biblioteka Bibliotekininkas Milda Krepenskienė 8 343 90252 mildakre@gmail.com
Ąžuolų Būdos kaimo biblioteka Bibliotekininkas Rita Stanislava
Venckūnienė
8 616 94691 rita.venckuniene@gmail.com
Bagotosios kaimo biblioteka Bibliotekininkas Rasa
Krašinskienė
8 618 46969 rasa.krasinskiene@gmail.com
Bebruliškės kaimo biblioteka Bibliotekininkas Rima
Gruodienė
8 343 69235 gruoder@gmail.com
Būdos kaimo biblioteka Bibliotekininkas Zita
Šilnauskienė
8 630 86511 zisilnauskiene@gmail.com
Jankų kaimo biblioteka Bibliotekininkas Eglė
Kančienė
8 625 19512 eglekance@gmail.com
Jūrės miestelio biblioteka Bibliotekininkas Sigita
Jarockienė
8 615 90362 sigita.jarockiene@gmail.com
Kazlų kaimo biblioteka Bibliotekininkas Rita
Sliserienė
8 343 95101 rita.sliseriene@gmail.com
Plutiškių kaimo biblioteka Bibliotekininkas Ona
Luobikienė
8 670 01417 ona.luob@gmail.com
Višakio Rūdos kaimo biblioteka Bibliotekininkas Daiva
Čibirkienė
8 625 19512 daivai651@gmail.com