Ardzijauskas Juozas 

ARDZIJAUSKAS JUOZAS (1929 06 19 Kazlų k.,Kazlų Rūdos sav. - 2002 08 10 Kaune, palaidotas Kauno Karmėlavos kapinėse) poetas, visuomenininkas.

Gimė Kazlų kaime (Marijampolės rajone, dabar Kazlų Rūdos sav.) ūkininko šeimoje. Mokėsi Krūvelių pradžios mokykloje, vėliau Kazlų Rūdos vidurinėje. Jos nespėjo baigti, nes 1948 metais buvo areštuotas ir nuteistas, kratos metu saugumas konfiskavo du rankraštinius eilėraščių rinkinius. Juozas Ardzijauskas buvo nuteistas dešimčiai metų lagerio Sibire, penkeriems metams atimtos visos teisės.

Po Stalino mirties Juozas Ardzijauskas buvo paleistas, į Lietuvą grįžo 1953 metais. Išlaikė abitūros egzaminus Pabaltijo geležinkelininkų Kauno vakarinėje vidurinėje mokykloje, per didelius sunkumus įstojo į Kauno politechnikos instituto vakarinį skyrių, kurį baigė 1963 metais, dirbo inžinieriumi įvairiose Kauno įmonėse.

Pirmieji eilėraščiai spaudoje pasirodė 1988 metais, išleido tris eilėraščių rinkinius: „Tau, Tėvyne“(1989), „Vilties erškėtis“(1994) ir „Vakarės skliaute“(1998).