BACEVIČIUS VYTAUTAS (slapyvardis Vygandas) (1915 02 10 Alksniškių k.,Kazlų Rūdos sav. – 1946 11 26 sušaudytas Vilniuje), pulkininkas leitenantas, savanoris, pasipriešinimo sovietiniam režimui veikėjas.

 Buvo Suvalkų apygardos partizanų štabo Stirnos bataliono vadas, vėliau – štabo viršininkas. Stirnos rinktinė veikė Šakių, Kauno, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio apskrityse. 1945 m. rugsėjo 16 d. Dalyvavo steigiamajame Lietuvos išlaisvinimo komiteto (LIK) posėdyje, kuriame iškeltas tikslas – sutelkti visas pogrindžio jėgas nepriklausomai Lietuvos valstybei atkurti, parengtas atsišaukimas į Lietuvos visuomenę, nustatyti 6 partizanų apygardų veikimo plotai.