BALČIŪNAS KĘSTUTIS (1928 02 18 Karališkės k., Kazlų Rūdos sav.  – 1997 10 18 Kaune, palaidotas Vilniuje), publicistas, memuaristas, poetas.

1947 m. baigė Jurbarko gimnaziją. 1948 m. ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Dirbdamas miške, laisvalaikiu mokė lietuvių  tremtinių vaikus gimtosios kalbos ir istorijos. Už tai buvo nubaustas 10 m. kalėti Krasnojarsko kalėjime, Taišeto lageriuose. 1959 m. baigė Krasnojarsko formacijos mokyklą. 1962 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo Kvėdarnos vaistinėje, nuo 1995 m. gyveno Kaune. Poezijos, straipsnių apie lietuvių rašytojus bei kultūros veikėjus, pokario rezistenciją, tremtį ir lagerius išspausdino įvairiuose leidiniuose (Tremtinio Lietuva, 1990; Tremties keliais, 1992; Rezistencija Pietų Žemaitijoje, 1992, ir kt.).