BRUNDZA MOTIEJUS (1824 01 12 Talkiškių k., Vilkaviškio r. – 1869 03 10 Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.), kunigas, švietėjas, religinių raštų rengėjas.

  Baigė Seinų kunigų seminariją. 1953 m. įšventintas į kunigus. Vikaravo Griškabūdyje, Vilkaviškyje, Pilviškiuose, Prienuose. Nuo 1867 m. – Plutiškių Šv. Juozapo bažnyčios klebonas. Aukštaičių vakariečių kalba parengė ir išleido elementorių „Lamentorius lietuviškas dėl mažų vaikų“ (1859), katekizmą „Rymo mokslas, arba gražiausia diena gyvenime žmogaus“ (1862). Abu leidiniai spaudos draudimo metais buvo kartojami.