BUKŠNAITIS PIJUS (1881 10 09 Laukiniškės k., Kazlų Rūdos sav. – 1967 07 28 JAV), vertėjas.

  Mokėsi Veiverių, Žitomiro mokytojų seminarijoje. Muzikos mokėsi pas Griškabūdžio vargonininką Bendoraitį. 1899-1904 m. dirbo vargonininku Ukrainoje. Po 1985 m. išvyko į JAV. Sukūrė ir išvertė eilėraščių bei komedijų. Parašė libretus M. Petrausko operetėms: „Velnias išradėjas“, „Šventoji naktis“. Sukūrė komedijas „Mulkiai ir mulkinyčios“, „Čebotai išėjo“. Išvertė operetes „Silva“, „Kornevilio varpai“, „Raganius“, „Laima“, „Mieganti karalienė“, „Cukrinis kareivis“ ir kt.