BULOTA JONAS JURGIS (1855 04 18 Klevinės k., Kazlų Rūdos sav. – 1942 02 06 Bulotų k., Kaišiadorių r., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse), Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, veterinarijos gydytojas, generolas, knygnešys.

 

                      Mokėsi Igliaukoje veikusioje slaptoje kunigo Miliausko mokykloje. 1878 m. baigė Marijampolės gimnaziją. 1887-1883 m. mokėsi Sankt Peterburgo medicinos chirurgijos akademijoje, gavo veterinarijos gydytojo diplomą. Grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Prienuose, kur vertėsi privačia veterinarijos gydytojo praktika.

                      1884 m. persikėlė gyventi į Vilkaviškį ir pradėjo dirbti Vidaus reikalų ministerijos Suvalkų gubernijos valdybos veterinarijos gydytoju. Buvo paskirtas arklių pirkimo pasienio sargybai ekspertu, gavo diplomatinį užsienio pasą, todėl galėjo keliauti po Mąžąją Lietuvą. Pradėjo užsiiminėti knygnešio darbu: lankydamasis Tilžėje nusiųsdavo knygų į Mozūrų pasienio miestelius, vėliau pargabendavo jas į Lietuvą. 1890-1893 m. – „Varpo“ ir „Ūkininko“ leidimo komiteto narys, jam priklausė „Varpo“ ir „Ūkininko“ leidybos administratoriaus pareigos

                      Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1915 m. buvo pašauktas į karinę tarnybą. Kelerius metu ėjo vyr. veterinarijos gydytojo pareigas. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo Žemės ūkio ir valstybės turto veterinarijos skyriuje. 1919 m. – Lietuvos kariuomenės savanoris, Krašto apsaugos ministerijos veterinarijos dalies viršininkas, 1921-1924 m. ir 1927-1930 m. – ypatingų reikalų karininkas. 1930 m. – generolas.

                      Nuo 1924 m. dėstė Lietuvos universitete, nuo 1927 m. – docentas. 1928 m. apdovanotas LDK Gedimino I laipsnio ordinu.