DAMIJONAITIS JUOZAS (1871 03 01 Beržiniškės k., Kazlų Rūdos sav. – 1926 12 16 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse), pedagogas, vienas pirmųjų lietuviškų vadovėlių autorius.

 

                      Mokėsi Višakio Rūdos pradžios mokykloje, 1887-1890 m. studijavo Veiverių mokytojų seminarijoje. 1890-1914 m. dirbo mokytoju Centrinėje Lenkijoje : Polevo, Šarleikių ir Zavercės kaimų vienklasėse pradžios mokyklose.Pirmojo pasaulinio karo metais išvyko į Jaroslavlį (Rusija). Dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti Voroneže. Aktyviai dalyvavo lietuvių viešajame gyvenime. Bendradarbiavo slaptoje lietuvių spaudoje. Straipsnius pasirašė Pusvyrio ir Beržyniškiečio slapyvardžiu. Svarbiausias nuopelnas buvo besikuriančioms lietuvių mokykloms parengti aritmetikos ir lietuvių kalbos gramatikos vadovėliai. 1914 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. 1918 m. – Švietimo ministerijos įgaliotinis Kauno miestui, nuo 1919 m. – Kauno miesto ir apskrities Švietimo instruktorius, nuo 1923 m. – Kauno miesto pradžios mokyklų inspektorius (dirbo iki mirties 1926 m.). Iš naujo suorganizavo Kauno pradžios mokyklų tinklą. Pasirašydavo slapyvardžiais: Beržininkietis, Mokytojas, Pusmergaitė, Pusvyris, Pusmergelė. Parengė vadovėlius pradžios mokyklai: „ABC“ (1906), „Trumpa lietuvių kalbos gramatika“ (1906), „Aritmetikos vadovėlis“ (1909-1910), „Aritmetikos uždavinynas“ (1922-1923), skaitinius „Vaikų darželis“ (1922).