DOVYDAITIS JURGIS (1907 10 19 Runkių k. (gimtasis kaimas buvo sunaikintas sovietmečiu, Kazlų Rūdos miškus pavertus kariniu poligonu) – 2001 08 25 Vilniuje), tautosakininkas, kraštotyrininkas.

 

                      1942 m. baigė Vilniaus universitetą. 1947-1951 m. – Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas. Tautosaką rinkti paskatino rašytojas V. Krėvė. Nuo 1923 m. surinko apie 140 000 tautosakos kūrinių. Tarp jų – dainų tekstai ir jų melodijos, žaidimai, pasakos, padavimai, anekdotai, patarlės, burtai, prietarai, mįslės, atsiminimai, etnografiniai aprašymai, raudos, papročių aprašai, gamtos garsų pamėgdžiojimai, oracijos, išsiskaičiavimai. Tai seniausia ir didžiausia vieno žmogaus sukaupta kolekcija Lietuvoje. Daugiau kaip pusė jų užrašyta magnetofonu. Lietuvių kalbos žodyno kartotekai užrašė apie 17 000 žodžių. Rašė straipsnių apie tautosakos gyvavimą, rinkimą, pateikėjus, papročius. Knygų „Tautosakos rinkėjo darbas“ (1929), „Dainos“ (1931), „Lietuvių liaudies pasakos: su dainuojamais intarpais“ (1957), „Užburta karalystė: Lietuvių liaudies pasakos“ (1957), „Senelių pasakos“ (1972), „Paukšteliai gieda“ (1985), „Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais“ (1987-1997), „Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais“ (2000) autorius. Apdovanotas Mato Slančiausko premija, valstybine J. Basanavičiaus premija (1996).