DOVYDAITIS VINCAS (1899 10 14 Runkių k., (gimtasis kaimas buvo sunaikintas sovietmečiu, Kazlų Rūdos miškus pavertus kariniu paligonu) – 1920 10 19 Alytus), savanoris, ateitininkas, Šaulių būrio vadas.

                      Prano Dovydaičio brolis. Būdamas savanoriu mirtinai sužeistas Valkininkuose.