GREBLIKAS PETRAS (1909 03 31 Išlandžių k. – 2001 12 19 Kazlų Rūdoje, palaidotas Kazlų Rūdos kapinėse), miškininkas, visuomenininkas.

                      1929 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, 1931 m. – Alytaus aukštesniąją miško mokyklą. 1932-1934 m. Šakių urėdijos girininkas, 1933-1939 m. šaulių būrio vadas. 1934-1935 m. Kauno miškų urėdijos Sargėnų sielių plukdymo stoties vedėjas, 1935-1946 m. Turžėnų, Lazdijų girininkijos girininkas, 1944-1946 m.  – Marijampolės miškų urėdijos urėdo pavaduotojas, urėdas.

                      Nuo 1946 m. iki išėjimo į pensiją dirbo Kazlų Rūdos miško pramonės ūkyje: 1946-1955 m. vyriausiasis inžinierius, 1955-1974 m. – miško ruošos punkto viršininkas, 1974-1988 m. – meistras ir miško muziejaus vadovas. Bendradarbiavo žurnale „Girios“. Surinko ir paruošė medžiagą leidžiant brošiūrą „Girių takais“ (1976), leidinį „Sūduvos miškuose“ (1982), leidinį „Miškų šeimininkai“ (1983), lankstinuką „Kviečisa miško muziejus“.