GUOGA VLADISLOVAS (g. 1938 06 26, Lekėčiuose, Šakių r.), doc., dr. (fiziniai mokslai), Lietuvos mokslo tarybos vyriausiasis specialistas, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys.

                      1946-1956 m. mokėsi Kazlų Rūdos vid. m-kloje, 1956-1961 m. studijavo VU Fizikos ir matematikos fak., 1973-1977  – Lietuvos MA aspirantūroje (neakivaizdžiai).

                      1959-1961 m. dirba VU Puslaidininkių fizikos k-dros labor.,1961-1990 – Vilniaus radijo matavimo prietaisų MTI inž., vyresn., vadovaujantysis inž., vyresn. mokslo darb.,sk. virš., vyriausiojo technologo pav., 1979-1995 – VU dėst.,doc., 1990-1991 – Mokslo ir studijų departamento prie LR Vyriausybės gen. dir. pav., 1991-1992 – LR Vyriausybės kancelerijos Mokslo, studijų ir informatikos sk. ved. pav., nuo 1992 – Lietuvos mokslo tarybos patarėjas, vykdantysis dir., vyr. spec., 1993-2002 – Lietuvos valst. Mokslo ir studijų fondo sekr., 2002-2006 – v-bos pirm. pavaduotojas.