JAUDEGIS ALBINAS ( 1906 10 14 Šilsodžio k., Vilkaviškio r. – 1993 12 27 Kazlų Rūdoje), kunigas.

                      1918 m. baigė Šilsodžio pradžios mokyklą, 1922 m. – šešias Vilkaviškio gimnazijos klases, 1928 m. – Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje. Paskirtas vikaru į Bartninkų parapiją. Po keleto metų perkeltas į Kalvariją. Dėstė tikybą parapijos mokyklose 1939 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos filosofijos fakultete. Buvo Lazdijų gimnazijos kapelionas. 1944-1948 m. – Sangrūdos klebonas, vėliau perkeltas į Šakius. 1950-1960 m. – Kauno kunigų seminarijos prokuratorius ir dėstytojas, Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius, vėliau – Arkikatedros bazilikos vikaras. 1960 m. – Leipalingio klebonas, 1963 m. – Miroslavo klebonas, iki 1977 m. – Alytaus dekanato dekanas, vėliau – Kazlų Rūdos klebonas. Miroslave atnaujino per karą nukentėjusią bažnyčią.