JUŠKEVIČIUS KAZIMIERAS (1906 12 20 Dvylikų k., Prienų r. – 1998 12 05 Kazlų Rūdoje, palaidotas Kauno Panemunės kapinėse), kunigas, jubiliatas.

                      Baigė Prienų gimnaziją, studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1933 m. įšventinatas į kunigus. 1933-1934 m. – Seirijų parapijos, 1934-1937 m. – A. Panemunės vikaras. 1937-1940 m. studijavo Romoje. 1941-1942 m. – Lazdijų parapijos, 1942-1944 m. – Veiverių parapijos, 1944-1945 m. – Prienų parapijos vikaras. 1945-1953 m. kalintas. 1953-1955 m. – Žiežmarių altaristas. 1955 m. – Plutiškių parapijos klebonas, kuriuo dirbo iki mirties. 1982-1989 m. aptarnavo Ąžuolų Būdos parapiją.