KARČIAUSKIENĖ-MARTINAITYTĖ MAGDALENA (1919 10 12, Senos Rūdos k., Marijampolės sav.), habil. dr., prof. (socialiniai m., edukologija), švietimo darbuotoja, mokslininkė, pedagogė, VPU garbės profesorė.

                      1929-1932 m . mokėsi Kazlų Rūdos prad. mokykloje, 1932-1934 m. – Veiverių (Prienų r.) Tomo Žilinsko vid. m-kloje, 1934-1938 – Marijampolės Rygiškių Jono mergaičių gimnazijoje, 1938-1940 – Marijampolės mokytojų seminarijoje, 1946-1950 studijavo VPI, 1981 baigė VPI doktorantūrą.

                      1940-1941 Jankų (Šakių r.) prad. m-klos mokytoja, 1941-1946  - Armališkių (Kazlų Rūdos sav.) prad. m-klos mokytoja, 1946-1948 – Vilniaus 10 –ųjų vaikų namų auklėtoja ir mokymo dalies ved., 1948-1950 – VPI labor., 1950-1952 – asist., 1952-1963 – vyr. dėst., 1963-1988 – VU doc., 1988-1993 – profesorė, 1993-1994 – VPU profesorė.