LABANAUSKIENĖ LIDIJA (1944 Kazlų Rūdoje – 2007), pedagogė.

                      Mokėsi Marijampolės pedagoginėje mokykloje, įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo 1968 m. dirbo Marijampolės pedagoginėje mokykloje. Vadovavo merginų vokaliniam ansambliui, dirbo chormeistere, beveik 15 metų  vadovavo muzikų dalykinei komisijai, buvo Muzikos katedros vedėja. Rašė analitinius darbus muzikos mokymo klausimais, kūrė muzikos mokymo programas. Knygos „Elementari muzikos teorija ir solfedis“ (kartu su J. Marcinkevičiūte, 1987) bendraautorė. Suteikta vyresniosios dėstytojos kvalifikacinė kategorija.