MIELDAŽYS ANTANAS (1907 04 07 – 1990 07 21, palaidotas Kalvarijos bažnyčios šventoriuje), kunigas, aktyvus pasipriešinimo kovų dalyvis.

                      1939-1945 m. kunigavo Plutiškių kaime.