PALUKAITIS VINCAS (1855 Skindeliškės k., Kazlų Rūdos sav. – 1932), pedagogas, švietėjas, publicistas, poetas.

                      1877 m. baigėVeiverių mokytojų seminariją. Dirbo Kapčiamiesčio pradžios mokykloje. Buvo vienas aktyvesnių tautinio atgimimo veikėjų: dalyvavo varpininkų suvažiavimuose, renkamas į valdomąsias institucijas. 1899 m. rusų žandarai suėmė, kurį laiką kalino, vėliau atleido iš mokytojo pareigų. Aktyviai dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje