PAUKŠTYS BRONISLOVAS (1897 02 15 Kurynės k., Kazlų Rūdos sav. – 1966 12 17, palaidotas Sutkų kapinėse), kunigas, mokytojas, visuomenin inkas.

                      Vaikystė ir jaunystė prabėgo Lūšnos kaime. Iki 1925 m. mokytojavo Lukšių valsčiuje. 1936-1935 m. mokėsi tarptautiniame saleziečių teologijos institute Crocceta Torine. 1935 m. įšventintas į kunigus.1935-1937 m. redagavo Turine leidžiamas seleziečių žinias. 1937 m. grįžo į Lietuvą. Buvo paskirtas pirmosios seleziečių įstaigos Vytėnuose administratoriumi. 1942 m. – Kauno Švč. Trejybės parapijos klebonas.

                      Karo metu išgelbėjo du šimtus žydų. Už tai jam suteiktas Pasaulio teisuolio vardas. 1944 m. ištremtas į Sibirą.