PAUKŠTYS JONAS (1899 03 20 Lūšnos k., Kazlų Rūdos sav. – 1965 05 15 Ratnyčioje, Druskininkų sav.), Romos katalikų vienuolis, jėzuitas, pedagogas.

                      Mokėsi pradinėje mokykloje Lekėčiuose, Kauno progimnazijoje, Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1926 m. įstojo į Jėzuitų ordiną, studijas tęsė Olandijoje ir Prancūzijoje. Sugrįžus į Lietuvą, buvo paskirtas Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi ir Kauno Jėzuitų bažnyčios pamokslininku. 1930 m. įšventintas į kunigus. 1931-1935 m. – leidinių „Misijos“ , „Žvaigždė“, „Žvaigždutė“ redaktorius. Bendradarbiavo žurnaluose „Rytas“, „Tiesos kelias“. 1939 m. – Šiaulių Jėzuitų gimnazijos direktorius. 1942 m. persikėlė į Vilnių, tarnavo Šv. Kazimiero bažnyčioje klebonu bei Vytauto Didžiojo gimnazijoje kapelionu. Nuo 1946 m. – Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, profesorius. 1948-1950 m. dirbo pastoralinį darbą Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (Varėnos r.).

                      1950 m. suimtas ir nuteistas dešimčiai metų lageryje. Po tremties, 1955 m. liko Sibire, dirbo sielovados darbą tarp ten gyvenančių tremtinių. Grįžęs į Lietuvą, 1958 m. paskirtas Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (Šilalės r.) klebonu, vėliau perkeltas į Ratnyčios Šv. apaštaloBaltramiejaus bažnyčią (Varėnos r.).