STANAITIS ALGIRDAS (g. 1934 02 15, Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sav.), dr. (fiziniai m., geografija), VPU Regioninės geografijos katedros profesorius, senato narys, „Gamtos bičiulių asociacijos“ prezidentas.

                      1953 m. baigė Kazlų Rūdos vid. m-klą, 1953-1958 studijavo VU.

1956-1958 – Lietuvos MA Geologijos ir geografijos i-to labor., 1958-1962 – jaun. mokslo darb., 1962-1965 – VPI (VPU) vyr. dėst., 1965-1987 – Gamtos ir geografijos fak.dekanas, 1972-1982 ir 1987-1992 – Geografijos katedros ved., nuo 1992 – profesorius.

Mokslinių interesų sritys:  fiziniai ir socialiniai mokslai, fizinė geografija, socialinė demografija, gamtosauga. Apgynė dr. disert. „Pietryčių Lietuvos ežerų raida terasų tyrimo duomenimis“(1963). Suteikti doc. (1965), prof. (1989), LTSR nusipelniusio dėstytojo (1987) vardai. Daugiau kaip 400 publikacijų (iš jų – 20 atskirų leidinių) fizinės geografijos, ežerotyros,paleogeografijos, gyventojų geografijos, demografijos, mokyklinės geografijos temomis aut. Daug keliavo po Lietuvą ir užsienio šalis. Daugelį metų organizuoja pažintines keliones po Seinų-Punsko kraštą, po jotvingių žemę.