ULEVIČIUS LEONAS KAZIMIERAS (1935 09 21 Kazlų Rūdoje – 2000 10 07, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse), muzikos pedagogas, dirigentas.

                      1944-1955 m. mokėsi Kazlų Rūdos vid. m-kloje, 1962-1967 m. – J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1981-1986 m. studijavo LVK. 1960-1962 m. – Kauno valstybinio muzikinio teatro choro artistas, 1960-1963 m. Kauno dailės ir Baldų kombinatų choro vadovas, 1965-1970 m. – Kauno 7 –osios vidurinės mokyklos mokytojas, akordeonistų orkestro vadovas, 1962-1972 m. – Kauno kultūros namų direktorius, Rokų vid. m-klos mokytojas, choro vadovas, 1971-1994 m. – Kauno 32 –osios vid. m-klos muzikos mokytojas, ansamblio“Tututis“ vadovas, nuo 1995 m. – Kauno V.Kuprevičiaus vid. m-klos muzikos mokytojas ekspertas, metodinių užsiėmimų lektorius, konferencijų, seminarų dalyvis, pranešėjas. Daugelio publikacijų Kauno ir respublikiniuose laikraščiuose autorius, vadovėlių muzikos m-kloms recenzentas. LR Prezidento dekretu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotas LDK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu (1997). Pasaulio lietuvių dainų šventės vyriausiasis dirigentas (1994). Muzikos mokytojų kvalifikacinės komisijos įgaliotinis Lietuvos rajonuose ir miestuose, seminarų organizatorius, darbo patirtimi dalinosi užsienyje. 1996-1998 m. pastatė operą „Žiogas ir skruzdė“. Choro dirigavimo meistriškumo kursų dalyvis (Vilnius, 1997). Paskirta II laipsnio LR valstybinė (personalinė) pensija (1998).