ULEVIČIUS LEONARDAS (g. 1943 03 21, Bundziškių k., Kazlų Rūdos sav.),  Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro tūbos solistas, koncertmeisteris, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, tarptautinių žurnalų „Tuba Journal“ ir „Brass Bulletin“ neetatinis korespondentas, Lietuvos atstovas tarptautinėje tūbininkų asociacijoje „T. U. B. A.“, Lietuvos muzikų sąjungos narys.

                      1958-1962 m. mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos t-me, 1965-1969 studijavo LVK, 1973-1976 – asistentinė stažuotė Leningrado (Rusija) N. Rimskio-Korsakovo vardo konservatorijoje, 1981-1982 stažuotė H. Eislerio aukšt. muzikos m-kloje Berlyne (Vokietijoje). 1967-2008 – Nacionalinės filharmonijos simfoninio orkestro tūdos solistas (koncertmeisteris), 1969 – LVK (LMTA)DĖST., nuo 1991 – LMTA docentas. Su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru koncertavo daugelyje pasaulio šalių.