ŽEMAITYTĖ TEOFILĖ (slapyvardžiai Ramunė Pakalnytė, Raima Višakytė) (1914 06 20 Barzdų k., Šakių r. – 2008 08 Marijampolėje), poetė.

                      Pirmąją knygą „Nukrėstos rasos“ Brailio raštu išleido Lietuvos aklųjų draugija (1990). Išleistos 2 įgarsintos knygos. Jos eilių mėgėjas išleido knygą „Išbarstysiu vainiklapių sniegą“ (1996). Tarybiniais metais perrašinėjo religinio, tautinio, moralinio turinio pogrindžio spaudinius, keletą užsienio autorių knygų. Rinko „Lietuvių kalbos žodynui“ beveik pamirštus lietuviškus žodžius bei posakius. Aktyviai dalyvavo Kazlų Rūdos rašytojų ir menininkų klubo „Girių versmės“ veikloje, ilgą laiką gyveno Višakio Rūdoje. Prasidėjus atgimimui , kūrė eilėraščius religine tematika. Nemažai eilėraščių yra išspausdinta aklųjų ir silpnaregių literatų kūrybos almanache „Vaivorykštė“, Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose, įvairiuose rinkiniuose. 1987 m. LAD centro valdybos prezidiumas paskyrė meno premiją už svarų indėlį renkant lietuvių liaudies tautosaką , žodžius ir aktyvią literatūrinę veiklą.