Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos priemonėmis siekiama:

  • nustatyti veiklos sritis, kuriose galimi korupcijos pasireiškimai, atlikti jose korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą ir parengti išvadas;
  • būti atvira ir skaidria organizacija – skelbti informaciją apie savo veiklą, įskaitant korupcijos prevenciją;
  • sudaryti galimybes piliečiams, pastebėjusiems korupcijos požymių, netinkamo pareigų atlikimo, elgesio ar aplaidumo viešosios bibliotekos darbuotojų veiksmuose, pranešti apie tai telefonu, raštu ar el. paštu.