Veiklos sritys

  • Dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, panauda ir viešinimas
  • Bibliografavimas
  • Kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra
  • Galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas
  • Projektai