• Leidinių skolinimas į namus
  • Leidinių skaitymas bibliotekoje
  • Leidinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems
  • Bibliotekininkų konsultacijos
  • Kompiuterinio raštingumo mokymai
  • Internetas
  • Renginiai
  • Ekskursijos po biblioteką
  • Leidinių ir/ar jų kopijų užsakymas iš kitų bibliotekų – tarpbibliotekinis abonementas (vartotojas sumoka pašto išlaidas)