Dėmesio! Konkursas! „Jie nukalė mums laisvę“

2023.01.06

Dėmesio! Konkursas! „Jie nukalė mums laisvę“

Prieš 160 metų, 1863 m. vasario 2 d. ties Čystos Būdos kaimu įvyko pirmasis sukilėlių susirėmimas su caro kariuomene, paskelbęs šio sukilimo pradžią. Deja, kaip konstatuoja istorikai, tiesiog pasibaigęs skerdynėmis, nes jauni, karui neapmokyti vyrai, ginkluoti vien ištiesintais, nukaltais dalgiais, negalėjo pasipriešinti šautuvais ginkluotiems kareiviams ir raitiems kavaleristams.

Kazlų Rūdos apylinkės, turbūt kaip nė viena kita Sūduvos krašto vietovė, saugo skaudų šio sukilimo atminimą. Antanave 1863 m. sausio 30 d. įvyko Augustavo vaivadijos sukilėlių suvažiavimas. Koplyčios rūsyje buvo laikomi sukilėlių ginklai, o po altoriumi slapstėsi sukilėlių vadovai. Pačioje dvarvietėje buvo palaidoti Bebrininkų kaime gyvenę sukilėliai, kuriuos kazokai negyvai užkapojo prie dvaro rūmų. Nelygioje kovoje per susirėmimą prie Čystos Būdos sukilėliai buvo raitelių užkapoti, likę gyvi slapstėsi Pilvės pakrantėse, kiti Nendrinių pašešupiuose ar pačiame Šilakojyje. Kai kuriuos žuvusius sukilėlius pasiėmė giminės, kiti buvo palaidoti Gavaltuvos kapinėse. Pasakojama, esą tris vežimus dar nuvežė į Ąžuolų Būdos kapines ir palaidojo ties Lesickio kripta. Dar kiti palaidoti Kirsnokiškėje ir Plioplių kapinėse. Kazlų Rūdos miškai ilgam buvo tapę sukilėlių prieglobsčiu, vieni svarbiausių mūšių vykdavo prie geležinkelio, stengiantis užimti jo stotis, o į pačią Kazlų Rūdą buvo atvežta net trys rotos caro armijos, kurios malšino sukilimą aplinkiniuose miestuose. To meto įvykiai buvo įgavę atgarsį net Europos dailininkų tarpe, Varšuvos viešojoje bibliotekoje saugomas dailininko Ange - Luis Janet grafikos darbas „Sukilėlių susirėmimas prie Kazlų Rūdos“ (nuotr.) Nors sukilėliai ir pralaimėjo, tačiau jų laisvės siekis atvedė mūsų tautą į Tautinį atgimimą ir valstybės atkūrimą.

Turime simbolinį laikotarpį – sausio 6-ąją minime rašytojo, Sūduvos krašto sūnaus Vinco Mykolaičio-Putino 130-ąsias gimimo metines. Rašytojo, kurio romanas „Sukilėliai“ buvo bene vienintelė ir skaitomiausia knyga sovietmečiu, pasakojanti mums apie 1863-ųjų metų sukilimą. Ir mažiau nei po mėnesio minėsime sukilimo pradžią, o netrukus ir Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šiai dienai ir sukilimo metinėms paminėti skelbiame dailės darbų konkursą „Jie nukalė mums laisvę“, kuriame norime kad atsispindėtų sukilėlių manifestas: „...kožnas vienas, kas tik gali, pavidnas stoti už vierą ir tėvynę mūsų dėl pergalėjimo maskolių ir vokiečių, mūsų neprietelių ir numetimo prakeikto anų jungo nuo savo kaklo...“. Kviečiame dalyvauti visus, norinčius pažymėti šiuos įvykius savo darbais.

Konkurso reikalavimai:

  1. Darbai gali būti atlikti bet kokia technika, ne mažesniu nei A3 formatu.
  2. Konkurso dalyviai bus skirstomi į tris amžiaus grupes:
  • Suaugusieji;
  • Jaunimas (14-19 m.);
  • Vaikai (iki 14 m.);

      3. Visų konkurso dalyvių darbai nuo vasario 15 iki kovo 30 dienos bus eksponuojami Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje.

      4. Kiekvienoje amžiaus grupėje trys geriausi darbai bus apdovanoti vertingais prizais.

Darbus prašome pristatyti iki vasario 10 d. į Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio biblioteką, adresu Vytauto g. 21, Kazlų Rūda. Užrašykite savo vardą, pavardę, amžių ir telefono numerį.

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka


Atgal