Finansinės ataskaitos, 2020 m.Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2020 m. Aiškinamasis raštas prie metinės ataskaitos83415.25 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita85263.19 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita79301.12 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Aiškinamasis raštas13566.00 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 13621.45 kBAtsisiųsti
2020 m.III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 13420.56 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės ataskaitos14123.44 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Aiškinamasis raštas15678.00 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita15419.99 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita15816.06 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės ataskaitos15617.53 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Aiškinamasis raštas223217.80 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita124262.96 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita125364.92 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės ataskaitos211141.47 kBAtsisiųsti
1 priedas Finansinės būklės ataskaita57311.03 kBAtsisiųsti
2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita49293.32 kBAtsisiųsti
3 priedas Pinigų srautų ataskaita52315.00 kBAtsisiųsti
4 priedas Grynojo turto pokyčių ataskaita73217.56 kBAtsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas7345.01 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį7745.85 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai 20206930.17 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai6830.17 kBAtsisiųsti
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas7249.44 kBAtsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita 20207155.74 kBAtsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 20206573.59 kBAtsisiųsti
Informacija apie gautinas sumas 20206034.26 kBAtsisiųsti
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 20206128.32 kBAtsisiųsti
Informacija apie mokėtinas sumas 20205937.56 kBAtsisiųsti
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 20206233.55 kBAtsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus 20206348.76 kBAtsisiųsti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 20206057.73 kBAtsisiųsti
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 20205829.22 kBAtsisiųsti