Finansinės ataskaitos, 2020 m.Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2020 m. Aiškinamasis raštas prie metinės ataskaitos118415.25 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita124263.19 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita117301.12 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Aiškinamasis raštas17966.00 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 18621.45 kBAtsisiųsti
2020 m.III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 17920.56 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės ataskaitos18423.44 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Aiškinamasis raštas19878.00 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita20119.99 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita20416.06 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės ataskaitos20317.53 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Aiškinamasis raštas270217.80 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita155262.96 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita161364.92 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės ataskaitos254141.47 kBAtsisiųsti
1 priedas Finansinės būklės ataskaita88311.03 kBAtsisiųsti
2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita78293.32 kBAtsisiųsti
3 priedas Pinigų srautų ataskaita83315.00 kBAtsisiųsti
4 priedas Grynojo turto pokyčių ataskaita120217.56 kBAtsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas11845.01 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį12545.85 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai 202011330.17 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai11330.17 kBAtsisiųsti
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas11949.44 kBAtsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita 202012055.74 kBAtsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 202010973.59 kBAtsisiųsti
Informacija apie gautinas sumas 20209534.26 kBAtsisiųsti
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 20209828.32 kBAtsisiųsti
Informacija apie mokėtinas sumas 20209837.56 kBAtsisiųsti
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 20209833.55 kBAtsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus 202010448.76 kBAtsisiųsti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 20209557.73 kBAtsisiųsti
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 20209429.22 kBAtsisiųsti