Finansinės ataskaitos, 2020 m.Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2020 m. Aiškinamasis raštas prie metinės ataskaitos31415.25 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita33263.19 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita29301.12 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Aiškinamasis raštas6566.00 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 6521.45 kBAtsisiųsti
2020 m.III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 7320.56 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės ataskaitos7623.44 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Aiškinamasis raštas8878.00 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita8519.99 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita8516.06 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės ataskaitos8617.53 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Aiškinamasis raštas151217.80 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita74262.96 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita79364.92 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės ataskaitos140141.47 kBAtsisiųsti
1 priedas Finansinės būklės ataskaita1311.03 kBAtsisiųsti
2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita2293.32 kBAtsisiųsti
3 priedas Pinigų srautų ataskaita1315.00 kBAtsisiųsti
4 priedas Grynojo turto pokyčių ataskaita2217.56 kBAtsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas245.01 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį245.85 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai 2020230.17 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai230.17 kBAtsisiųsti
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas349.44 kBAtsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020255.74 kBAtsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2020273.59 kBAtsisiųsti
Informacija apie gautinas sumas 2020234.26 kBAtsisiųsti
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2020228.32 kBAtsisiųsti
Informacija apie mokėtinas sumas 2020237.56 kBAtsisiųsti
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2020233.55 kBAtsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus 2020248.76 kBAtsisiųsti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2020257.73 kBAtsisiųsti
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2020229.22 kBAtsisiųsti