Finansinės ataskaitos, 2020 m.Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2020 m. Aiškinamasis raštas prie metinės ataskaitos140415.25 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita142263.19 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita142301.12 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Aiškinamasis raštas20766.00 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 20821.45 kBAtsisiųsti
2020 m.III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 20120.56 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės ataskaitos21123.44 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Aiškinamasis raštas22378.00 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita22819.99 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita22716.06 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės ataskaitos22617.53 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Aiškinamasis raštas296217.80 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita171262.96 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita181364.92 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės ataskaitos283141.47 kBAtsisiųsti
1 priedas Finansinės būklės ataskaita106311.03 kBAtsisiųsti
2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita97293.32 kBAtsisiųsti
3 priedas Pinigų srautų ataskaita103315.00 kBAtsisiųsti
4 priedas Grynojo turto pokyčių ataskaita144217.56 kBAtsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas14545.01 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį14945.85 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai 202014030.17 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai14130.17 kBAtsisiųsti
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas14249.44 kBAtsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita 202014555.74 kBAtsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 202013473.59 kBAtsisiųsti
Informacija apie gautinas sumas 202011734.26 kBAtsisiųsti
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 202011828.32 kBAtsisiųsti
Informacija apie mokėtinas sumas 202012637.56 kBAtsisiųsti
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 202012433.55 kBAtsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus 202012748.76 kBAtsisiųsti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 202011657.73 kBAtsisiųsti
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 202011629.22 kBAtsisiųsti