LELEŠIUS BRONISLOVAS ALGIMANTAS (g. 1939 m. lapkričio 29 d. Marijampolėje) – tremtinys, visuomenės veikėjas, šaulys.

    1941 m. birželio 14 d. su motina ištremtas į Altajaus kraštą, 1957 m. grįžo į Lietuvą. 1963 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Daugiau – 22 m. – dirbo Kazlų Rūdos vidurinėje mokykloje. Nuo 1988 m. aktyviai įsijungė į patriotinę veiklą. 1990 m. jo iniciatyva įkurtas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kazlų Rūdos skyrius. A. Lelešiaus iniciatyva ir lėšomis pastatytas paminklas Tauro apygardos partizanams atminti (1990), Kazlų Rūdos naujosiose kapinėse paminklas partizanams(1997), 1918 m.  paminklas Nepriklausomybės akto signatarui Pranui Dovydaičiui – dovana Kazlų Rūdai,  Kazlų Rūdos bažnyčios šventoriuje pastatyto kryžiaus autorius (2000), Kazlų Rūdos krašto Lietuvos kariuomenės savanoriams memorialinės atminimo lentos iniciatorius ir autorius, (2017) apdovanotas Sausio 13 -osios atminimo medaliu.

2015 m. rugpjūčio 26 d. suteikiamas Kazlų Rūdos Garbės piliečio vardas.