LUKOŠEVIČIŪTĖ-SKUČIENĖ IRENA (g. 1932 05 25 - 2016 12 20) nusipelniusi Lietuvos gydytoja, tautodailininkė, prozininkė, Kauno radiologų asociacijos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė.

  1948-1951 – Šakių vid. m-kloje, 1951-1957 studijavo KMI, vėliau tobulinosi terapijos ir rentgenologijos. 1938-1940 m. mokėsi Alksnakiemio (Prienų r.) prad. m-kloje, 1940-1941 m. – os radiologijos srityse. 1957-1999 – Kazlų Rūdos ligoninės poliklinikos ir stacionaro Terapinio sk. ved., Rentgeno kab. ved., radiologė.

Meno sritis – Veršių prad. m-kloje, 1945-1948 – Kudirkos Naumiesčio (Šakių r.) progimnazijoje. tekstilė, gobelenai. Dalyvauja tautodailės parodose nuo (1973). Rengiamos autorinės gobelenų parodos visoje Lietuvoje. Nuolatinė paroda eksponuojama Kazlų Rūdos verslo inkubatoriuje. Dalyvavo įv. medikų d-jų posėdžiuose, suvažiavimuose. Suteiktas nusipelniusios Lietuvos gydytojos vardas, apdovanota nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu, medaliu (2007). Apdovanota įvairiais padėkos raštais: LR Seimo, apskr., sav. Suteiktos I gyd. Terapeutės (1970), II gyd. Rengenologės (1987) kvalifikacinės kategorijos.

2012 m. rugpjūčio 29 d. suteikiamas Kazlų Rūdos savivaldybės Garbės piliečio vardas.