PLIORAITIS IGNAS (g. 1932 12 06 Judrarūdės k., Kazlų Rūdos sav.), kunigas, kraštotyrininkas, visuomenininkas, rašytojas.

       Mokėsi Bagotosios (Kazlų Rūdos sav.) prad. m-kloje, 1952, baigė Kazlų Rūdos vid. m-klą. 1953-1957 m. mokosi Kauno kunigų seminarijoje. 1960 įšventintas į kunigus. Kunigauja Šv.Antano bažnyčioje, vikarauja Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje. 1963 dirba Petrašiūnų bažnyčioje, 1966 – Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje vikaru. 1966-1990 keliamas į Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapiją, kur dirba 22 metus. 1990 – skiriamas Pakuonio parapijos klebonu. 1996 – Ąžuolų Būdos klebonas, Kazlų Rūdos altarista, Vilkaviškio vyskupijos M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio kapelionas. 2002 m. sulaukęs 70 –ies, kun. lieka klebono pagalbininku Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje. Laisvu laiku kunigas ne tik rašė, kovojo už šviesesnę Tėvynės ateitį, bet ir kaupė istorinę, kraštotyrinę, archyvinę medžiagą. Išleistas knygas dovanojo Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešajai bibliotekai.

2010 m. rugsėjo 7 d. suteikiamas Kazlų Rūdos savivaldybės Garbės piliečio vardas.