GERHARD JOSEF CARL – gimė 1956 m. Vokietijoje. Universitete studijavo ekonomiką, teisę. Gilino žinias JAV, Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje, Havajuose. 1990 m. pradėjo labdaringą veiklą. 2001 m. organizavo labdarą Kazlų Rūdos daugiavaikėms šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos yra sunkios. Labdaros lėšomis G. J. Carl yra nupirkęs keletą gyvenamųjų namų Kazlų Rūdos savivaldybės daugiavaikėms šeimoms.

2007 m. rugpjūčio 22 d. suteikiamas  Kazlų Rūdos savivaldybės Garbės piliečio vardas.