Kučinskas Teodoras 1885 01 05 Prūsokai (Višakio Rūdos vlsč.) 1966 04 28 Čikaga, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas. Teisės daktaras.
1905 apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1920 baigė Ohajo Šiaurės universitetą, vėliau Čikagos teisės mokyklą. Buvo Lietuvių socialistų sąjungos, Amerikos lietuvių laisvamanių etinės kultūros draugijos veikėjas. 1915–17 aplankė visas Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kolonijas, skaitė paskaitas apie socialines problemas, astronomiją, geologiją. Dėstė lietuvių kalbą Aušros gimnazijoje.