Bieliauskas Vytautas Juozas 1920 11 01 Plačkojai (Višakio Rūdos valsčius) 2013 04 25 Cincinnati, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių psichologas, filosofas, visuomenės veikėjas.
Studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje, Vytauto Didžiojo universitete, 1943 baigė Tübingeno universitetą. 1944–49 dėstė psichologiją Miuncheno universitete. 1944 lietuvių sąjungų Vokietijoje steigėjas ir pirmininkas. Žurnalo Aidai leidėjas ir vyriausiasis redaktorius (1944–46). 1949 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, dėstė įvairiuose koledžuose, 1958–88 Šv. Ksavero universitete (nuo 1959 Psichologijos katedros vedėjas); profesorius (1958). 1968–72 Medicinos, psichologijos ir religijos studijų tarptautinės sąjungos prezidentas. 1988–92 Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas, nuo 1994 Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių bendruomenės Krašto tarybos vicepirmininkas. Nuo 1990 Jungtinių Amerikos Valstijų katalikų mokslų akademijos Spaudos komiteto vadovas. 1989–96 Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato narys. 1995 Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas specialioms programoms.