Mačys Vladas 1867 09 05 Kazliškiai (Antanavo vlsč.) 1936 02 12 Kaunas, lietuvių teisininkas.
1889 baigė Maskvos universitetą. Studijuodamas priklausė lietuvių studentų draugijai. 1918–22 Kauno apygardos teismo pirmininkas. 1919 06 16 paskirtas Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymui parengti komisijos nariu, nuo 1919 10 10 Steigiamojo Seimo Vyriausiosios rinkimų komisijos narys.
1923–34 skaitė civilinio proceso ir civilinės teisės paskaitas Lietuvos universitete (nuo 1930 Vytauto Didžiojo universitetas), 1925–26 šio universiteto sekretorius; profesorius (1923). 1933–40 redagavo žurnalą Teisė. Paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje (Šviesoje, Ūkininke, Varpe, pasirašinėjo Bl. Dieglio, Bl. Dlg., Balandžio slapyvardžiais).