ARMINIENĖ-DAINELYTĖ ONA (1927 06 23 Kūjų k., Kazlų Rūdos sav. - 2009 10 29 Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sav. Palaidota Višakio Rūdos kapinėse), kraštotyrininkė, pedagogė, literatė.

1935-1938 m. mokėsi Garankščių pradinėje mokykloje, Višakio Rūdoje baigė šešis skyrius, 1941-1943 m. Pilviškių progimnazijoje, 1944-1948 m. Kauno mokytojų seminarijoje. 1948-1967 m. - Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.1948-1954 m. buvo paskirta dirbti į Višakio Rūdos progimnaziją. 1956-1962 m. mokė pradinukus Raudonplynio durpyne.1962-1963 m. vėl grįžo į Višakio Rūdą, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, vadovavo mokyklos kraštotyros būreliui. 1963-1982 m. – 8-metės mokyklos mokytoja, 1982-1991 m. – Kapsuko rajono suaugusiųjų neakivaizdinės mokyklos mokytoja.

2008 m. suteiktas Višakio Rūdos bendruomenės garbės nario vardas.

Išleistos trys knygos „Višakio Rūda ir jos apylinkės“(2003), „Nuo dūminės stubos“(2004) ir „Mes eiliniai“(2006).