BEKEŠIENĖ LEOKADIJA (1886 Prūsokų k., Kazlų Rūdos sav.), JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja.