CHRAPOVICKIS JONAS ANTANAS (1612 10 01 Padbiarezėje prie Vitebsko – 1685 11 03 Lukiškėse prie Vitebsko), LDK valstybės veikėjas.

 

                      1635-1637 m. studijavo Sorbonoje, Leideno ir Paduvos universitetuose. Lankėsi Anglijoje, Belgijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kt. kraštuose, 1638 m. grįžo į LDK. 1640-1685 m. 25 kartus buvo Abiejų Tautų Respublikos Seimo narys, 1665 m. ir 1668 m. – Seimo maršalka. Nuo 1650 m. – Smolensko vėliavininkas, nuo 1659 m. – pakamaris, nuo 1669 m. Vitebsko vaivada bei Pilviškių (Vilkaviškio r.) seniūnas. 1678 m. dalyvavo Amžinosios taikos su Rusija derybose. Per karus su Rusija netekęs valdų Vitebsko ir Smolensko vaivadijose jų gavo Lietuvoje. 1656-1685 m. rašė dienoraštį, kuris yra svarbus1656-1669 m. laikotarpio amžininkų charakteristikoms, papročių, seimų, meteorologinių stebėjimų aprašymu. Antanavo kaimas (Kazlų Rūdos sav.) žinomas nuo XVIII a. kaip dvaras, priklausęs Jonui Antanui Chrapovickiui. Tada pastatyta medinės architektūros koplyčia (kaip savotiškas giminės panteonas).