DELTUVAS ROMUALDAS (g. 1943 03 08, Pabalsupių k., Šakių r.), prof., habil. dr. (biomedicinos m.), LŽŪU rektorius.

 

                      1949-1960 m.  mokėsi Kazlų Rūdos vid. mokykloje, 1960- 1965 studijavo LŽŪA Miškų ūkio fak., 1967-1971 – Miškininkystės k-droje aspirantūroje.

                      1965-1967 – Kazlų Rūdos miškų ūkio technikas, girininko padėjėjas, 1966 m. tarnavo TA, 1971-1980 – LŽŪA mokslo darb., 1980-1983 – Lietuvos miškotvarkos įmonėsTechnologinio projektavimo gr. vad., 1989-2004 – LŽŪA (LŽŪU) mokslo darb., prof., prorektorius, nuo 2004 – rektorius

                      Stažavosi Drezdeno technologijos u-te (Vokietija, 1976-1977), Helsinkio u-te (Suomija 1981-1982), Konektikuto u-te (JAV, 1993). Skaitė paskaitas miškotyros krypties magistrams ir doktorantams Austrijos, Suomijos, Latvijos, Šveicarijos, Vokietijos u-tetuose. Nuo 2007 m. Karališkosios Švedijos žemės ir miškų ūkio akademijos užsienio narys, Lietuvos miškininkų sąjungos viceprezidentas (1999-2002), Lietuvos mokslo tarybos narys (1991-1993, 1997-2001) ir jos Biomedicininių mokslų k-jos pirmininkas (1997-2001), Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Biomedicininių mokslų k-to pirm. (1997-2002), Žemės ūkio enciklopedijos ir LŽŪU mokslo darbų „Vagos“ redkolegijos pirm., žurn. „Baltic Foresty“, „Miškininkystė“ redkolegijų pirm. pav., „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“, „Biomedicina“, „Baltijos miškai ir mediena“ redakcijos kolegijų narys.