GUTAUSKAS VACLOVAS (1913 08 18 Didžiosios Trakiškės k., Kazlų Rūdos sav. –  2003 11 11 Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse), kunigas, jėzuitų ordino veikėjas, publicistas.

                      1935 m. įstojo į Jėzuitų ordiną. 1935-1942 m. studijavo filosofiją Aloyzo institute Galarate, Italijoje. 1946 m. baigė teologijos studijas Popiežiniame Grigaliaus universitete Romoje. 1945 m. įšventintas į kunigus. 1947-1951 m. dibo misionieriumi pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 1952 m. persikėlė į JAV. Iki 1955 m. buvo Nukryžiuotojo  Jėzaus seserų vienuolijos kapelionas Elmhurste. Nuo 1955 m. dirbo Čikagoje Jaunimo centre, rūpinosi jo finansiniais reikalais, rinko lėšas statybai ir išlaikymui. Bendradarbiavo spaudoje, rašė žurnalams „Žvaigždė“, „Laiškai lietuviams“, parašė knygelę „Kas žiūri ir nemato“. 1980 m. kartu sus kitais įsteigė tėvo B.Krištanavičiaus fondą, skirtą kaupti lėšas jėzuitų provincijos atkūrimui Lietuvoje. Bendradarbiavo su LTSC ir jo pirmininku prof. Dr. J.Račkausku. Buvo paskutinis jėzuitas, kuris gyveno Čikagos jėzuitų vienuolyne nuo pat jo pastatymo pradžios.