KASAKAITIS ANTANAS (1870 09 13 Subačiškėsk., Kazlų Rūdos sav. – 1960 12 21 Čikagoje, JAV), pedagogas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

                      1889 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Nure (Lenkija). 1905 m. vienas Lietuvos mokytojų sąjungos steigėjų. 1906-1913 m. mokytojavo Surviliškio pradžios mokykloje. Čia su K. Paltaroku įsteigė Lietuvių katalikų blaivybės  draugijos skyrių. 1913 m. vėl buvo priverstas išvykti į Lenkiją. Varšuvoje mokytojavo pradžios mokykloje, buvo Varšuvos lietuvių savišalposdraugijos narys, Nepriklausomos Lietuvos sąjungos pirmininkas. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę – Lietuvos konsulas Lenkijoje. 1923 m. grįžo į Lietuvą. 1936 m. dirbo Švietimo ministerijos mokyklų inspektoriumi. 1926-1936 m. – Knygų leidimo, 1929-1932 m. – Lietuvių kalbos rašybos komisijų narys.