LISTOPADSKIS JUOZAS (1899 03 27 Griešių k., Kazlų Rūdos sav. – 1971 06 09 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse), Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, TSRS kariuomenės pulkininkas, pedagogas.

                      Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1921 m. baigė Karo mokyklą, 1925 m. – fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų karininkų kursų, 1934 m. – šių kursų Generalinio štabo skyrių, suteiktos Generalinio štabo karininko teisės. 1934-1939 m. – III pėstininkų divizijos štabo skyriaus viršininkas. 1939 m. – pulkininkas leitenantas. 1939-1940 m. – Šeštojo pėstininkų pulko Karo mokyklos bataliono vadas. 1940 m. paskirtas Penktojo pėstininkų pulko, išformuojant Lietuvos kariuomenę – TSRS kariuomenės 29-ojo teritorinio šaulių korpuso pulko vadu. 1941 m. komandiruotas į M.Frundzės karo akademiją Maskvoje. Prasidėjus TSRS-Vokietijos karui iki 1944 m. dėstė Taškente karo akademijoje. 1944 m. – 50 –osios lietuvių atsargos divizijos štabo viršininkas, nuo 1945 m. – 16 –osios lietuvių pėstininkų divijos vado pavaduotojas. 1945 m. Kauno universiteto Karinės katedros viršininkas, nuo 1946 m. – dėstytojas, 1951-1956 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1930), LDK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938). Knygos „Laisvės ir vergijos matai“ (1993) autorius.