NEIMONTAS JUOZAS (1875 07 20 Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav. – 1963 08 05 Luokėje, Telšių r.), vargonininkas, chorvedys, pedagogas ir kompozitorius.

                      Vargonais groti mokėsi pas Plutiškių ir Kalvarijos vargonininkus. 1896-1899 m. vargoninkavo ir vadovavo chorui Ūdrijoje. Platino lietuvišką spaudą, rinko ir periodikoje skelbė lietuvių liaudies dainas. 1899-1903 m. Varšuvos muzikos institute studijavo vargonavimą, 1903-1907 m. – muzikinį darbą dirbo JAV. Grįžęs iš JAV vėl apsigyveno Ūdrijoje, kur sukūrė 40 dalyvių mišrųjį chorą, rengė vakarus-koncertus, populiarino lietuvių dainas. 1913-1914 m. vadovavo Suvalkų „Vienybės“ draugijos chorui. 1914 m. pasitraukė į Rusiją, Oriole subūrė lietuvių karo pabėgėlių mišrųjį chorą. Grįžęs į Lietuvą, 1918-1922 m. dirbo vargoninku ir mokytoju Alytuje, 1922-1957 m. – Veisiejuose. 1925 m. buvo Pavasarininkų dainų šventės jungtiniochoro Alytuje dirigentas. 1958-1961 m. gyveno Palemone, 1961-1963 m. – Luokėje. 1937 m. paskirta valstybinė pensija. ApdovanotasLDK Gedimino V laipsnio ordinu (1938). Rinko ir harmonizavo lietuvių liaudies dainas, platino draudžiamą lietuvišką spaudą, kėlė savo krašto žmonių muzikinę kultūrą.