POVILAITIS PRANAS (1900 07 03 Šunkarių k., Šakių r. – 1958 06 19 Druskininkuose, palaidotas Kauno kapinėse) vertėjas, eruditas.

                      1921-1924 m. ir 1932-1936 m., dėl ligos su pertraukomis, studijavo Kauno universitete teisę. Gydėsi Šveicarijos, Italijos, Vokietijos, Prancūzijos kurortuose ir kaupė kalbines žinias. Pirmojo pasaulinio karo metais Voroneže buvo J. Jablonskio mokinys ir su savo pirmaisiais vertimais dalyvavo J. Jablonskio sudarytame vertimų rinkinyje. Grįžęs iš gydymosi, įsigijo namą Jūrėjės kaime, 1936-1958 m. ir čia atsidėjo vertėjo darbui. Buvo vienas pagrindinių Grožinės literatūros leidyklos vertėjų. Išvertė apie 40 knygų (L. Tolstojaus „Aną Kareniną“, F. Dostojevskio „Idiotą“, M. Šolochovo „Tykųjį Doną“, M. Gorkio „Klimo Samgino gyvenimą“, A. Gerceno, A. Dode ir kitas).