RAUDONAITIS JUOZAS (g. Pajavonio k., Vilkaviškio r.), visuomenės veikėjas, Kazlų Rūdos karo veteranų tarybos pirmininkas.

                      1944-1950 m. tarnavo TA, 1956-1958 – Kazlų Rūdos VK pirm., vietinio ūkio valdybos virš., valdybos pirmininkas, 1926 – Kazlų Rūdos namų valdybos valdytojas.

                      Jam vadovaujant Kazlų Rūdos VK buvo pradėta akmenimis grįsti gatvės, klojami šaligatviai, įdiegtas kasmetinis medžių ir krūmų sodinimas. Inicijavo vid. mokyklos pirmųjų mūrinių namų statybą, įrengė lauko estradą, vaikų žaidimų aikštyną, skyrė 6 h.žemės medžio apdirbimo kombinato statybai (1957). Varšuvos išvadavimo, Poznanės citadelės šturmo , Oderio forsavimo ir mūšių dėl Berlyno dalyvis.