ŠTRIMAVIČIUS (kai kuriuose šaltiniuose  - Strimavičius) JUOZAPAS (1826 02 26 – 1918 Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sav., palaidotas Višakio Rūdos kapinėse) kunigas, visuomenininkas.

1867-1918 m. kunigavo Višakio Rūdoje. Gavęs rusų valdžios leidimą tvarkyti senąją bažnyčią, 1883 m. pastatė naują, kurią 1887 m. konsekravo vyskupas J. Oleka. Šv. vysk. Stanislovo bažnyčios šventoriuje pastatytas paminklas.