Finansinės ataskaitos, 2020 m.Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2020 m. Aiškinamasis raštas prie metinės ataskaitos37415.25 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita39263.19 kBAtsisiųsti
2020 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita36301.12 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Aiškinamasis raštas7366.00 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 7421.45 kBAtsisiųsti
2020 m.III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 8020.56 kBAtsisiųsti
2020 m. III ketv. Finansinės ataskaitos8423.44 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Aiškinamasis raštas9778.00 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita9419.99 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita9516.06 kBAtsisiųsti
2020 m. II ketv. Finansinės ataskaitos9717.53 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Aiškinamasis raštas162217.80 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita80262.96 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita84364.92 kBAtsisiųsti
2020 m. I ketv. Finansinės ataskaitos150141.47 kBAtsisiųsti
1 priedas Finansinės būklės ataskaita11311.03 kBAtsisiųsti
2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita6293.32 kBAtsisiųsti
3 priedas Pinigų srautų ataskaita8315.00 kBAtsisiųsti
4 priedas Grynojo turto pokyčių ataskaita10217.56 kBAtsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas1245.01 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį1845.85 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai 20201330.17 kBAtsisiųsti
Finansavimo sumų likučiai1230.17 kBAtsisiųsti
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas1249.44 kBAtsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita 20201155.74 kBAtsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 20201373.59 kBAtsisiųsti
Informacija apie gautinas sumas 20201034.26 kBAtsisiųsti
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 20201028.32 kBAtsisiųsti
Informacija apie mokėtinas sumas 2020937.56 kBAtsisiųsti
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 20201033.55 kBAtsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus 20201248.76 kBAtsisiųsti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 20201157.73 kBAtsisiųsti
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2020929.22 kBAtsisiųsti